Pruszcz Gdański:
Tel: +48 798 813 222
Tel: +48 797 040 734 pruszcz@paszebios.pl
Kochanowice:
Tel: 34 353 32 01
Tel: 34 353 32 02 biuro@paszebios.pl
bok@paszebios.pl
skup@paszebios.pl

Współpraca

W ramach obecnej i przyszłej współpracy oferujemy wsparcie na różnych etapach realizowanych przez Państwa inwestycji:

 • opracowanie Karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia;
 • opracowanie Raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;
 • przygotowanie wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji;
 • zgłoszenie instalacji;
 • analizy porealizacyjne przedsięwzięć;
 • ekspertyzy akustyczne, odorowe itp.

Po zawarciu z nami umowy na dostawę paszy w ramach współpracy zapewniamy wsparcie w zakresie przestrzegana przepisów prawa ochrony środowiska na etapie eksploatacji fermy, w tym:

  • naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
  • naliczanie opłat za pobór wód oraz odprowadzanie ścieków do ziemi i wód podziemnych;
  • opracowanie raportów KOBIZE i PRTR;
  • roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami;
  • założenie i prowadzenie ewidencji odpadów.
  • wstępne przeglądy dokumentacji (w tym umów) oraz instalacji celem określenia potrzeb w zakresie ochrony środowiska;
  • służenie Klientowi wiedzą, doświadczeniem, poradą prawną oraz wsparciem organizacyjnym, w celu zapewnienia zgodności postępowań z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska;
  • nadzór i wdrażanie przepisów z zakresu ochrony środowiska;
  • stała obsługa prawna i techniczna w zakresie ochrony środowiska;
  • doradztwo w kontaktach z urzędami;
  • prowadzeniu audytów środowiskowych.