Telefon tel: 34 353 32 01 tel: 34 353 32 02
Email biuro@paszebios.pl

Start

Pasze Bios sp. j. to nowa firma zajmując a się produkcją pasz przemysłowych i uzupełniających, oparta na wieloletnich tradycjach . Produkcja pasz w przypadku naszej firmy stała się naturalną konsekwencją prowadzonej od ponad 40 lat produkcji zwierzęcej, w tym produkcji drobiarskiej. Codzienna obsługa, stały kontakt ze zwierzętami, obserwacja ich zachowań i reakcji, pozwoliły na zebranie rzetelnych informacji, co z kolei pozwala nam na zastosowanie jak najlepszych rozwiązań w optymalnym zarządzaniu produkcją zwierzęcą oraz racjonalną, bezpieczną i zdrową produkcję pasz. Te priorytetowe założenia realizujemy na własnych fermach od ponad 25 lat. Oficjalne otwarcie wytwórni pasz w Kochanowicach nastąpiło w listopadzie 2018 roku. Od tego czasu zakład działa prężnie produkując najwyższej jakości pasze i koncentraty dla drobiu i trzody.

Misją naszej firmy jest dzielenie się posiadanym doświadczeniem z innymi producentami żywca i jaj oraz dostarczanie im efektywnych i opłacalnych rozwiązań żywieniowych , co przekłada się na produkcję zdrowej i bezpiecznej żywności.
DZIAŁ SUROWCÓW PASZOWYCH

Prowadzona bezpieczna i efektywna produkcja zwierzęca wymusza stosowanie w produkcji pasz pewnych i sprawdzonych surowców. Surowce paszowe podlegają stałej kontroli przed przyjęciem ich do produkcji. Jedynie surowce spełniające stawiane im kryteria oceny są przyjmowane i stosowane do produkcji pasz.

O FIRMIE:

Pasze Bios sp.j posiada bardzo dobre zaplecze magazynowe pozwalające na sprawne przyjęcie i bezpieczne przechowywanie zbóż i surowców paszowych. Uruchomienie elewatora i skupu zbóż nastąpiło w lipcu 2017 roku. Drugim etapem inwestycji jest zmodernizowana linia produkcyjna uruchomiona w grudniu 2017 roku.

Firma Pasze Bios sp.j planuje produkcje pasz sypkich i granulowanych; dostarczanych luzem i w opakowaniach. Posiadane zaplecze magazynowo –techniczne wraz z bocznicą kolejową pozwala na prowadzenie handlu i obrót surowcami . Już dzisiaj zapraszamy do współpracy.